Vergoedingen en prijzen

Vergoedingen voor (register)podologie en podotherapie zoals inlegzolen, ortheses en instrumentele behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen door uw zorgverzekeraar veelal per verzekerde per kalenderjaar. Deze kosten komen bovendien niet ten laste van uw eigen risico.

Bent u diabetes patiënt, dan wordt u altijd behandeld door onze podotherapeut. Een mogelijke vergoeding (ook voor pedicure) wordt vanuit uw zorgverzekeraar verstrekt vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Wilt u weten of en hoeveel vergoed wordt vanuit uw zorgverzekeraar? Kijk onder ‘vergoedingen’ of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Vergoedingen: Registerpodologie

In het onderstaande overzicht van Stichting Loop kunt u zien of en wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar uit uw aanvullende zorgverzekering.
https://www.loop.nl/vergoedingen.html

Vergoedingen: Podotherapie

In het onderstaande overzicht van de NVvP kunt u zien of en wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar uit uw aanvullende zorgverzekering.

http://www.podotherapie.nl/vergoedingenoverzicht

Vergoedingen: Pedicurebehandeling

Voor een actueel overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar verwijzen wij u naar: http://www.kwaliteitsregisterpedicures.nl/pages/26/Consumenten/Dekking-zorgverzekeraars.html

Vergoedingen Diabetische Voetzorg (podotherapie en pedicure)

Pedicure wordt momenteel alleen vergoed vanuit de basis- of aanvullende zorgverzekering voor mensen die voetzorg echt nodig hebben bijvoorbeeld bij diabetes en reuma.

Pedicure kan bij diabetes worden vergoed vanuit de basisverzekering. Om te bepalen of u recht heeft op pedicurevergoeding wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde zorgprofielen. Bij Sims 2 t/m 4 komt u voor een vergoeding in aanmerking.

Meer informatie vindt u op: https://www.podotherapie.nl/client/voetzorg-bij-diabetes/vergoeding-diabetes-voetzorg/

Overige pedicurevergoedingen

In overige gevallen, zoals bij reuma, bloedvatproblemen en CVA vindt vergoeding veelal plaats vanuit de aanvullende zorgverzekering. Voor meer informatie verwijzen wij u naar : http://www.kwaliteitsregisterpedicures.nl/pages/26/Consumenten/Dekking-zorgverzekeraars.html

Prijzen

Eerste onderzoek € 45,-

Pakket 1: Maatwerk inlegzolen nieuwe klant € 190,-

 • Onderzoek

 • Inlegzolen

 • Controle

 • Eventuele aanpassingen

Pakket 2: Maatwerk inlegzolen bestaande klant € 175,-

 • Aanvullend onderzoek o.b.v. bestaande gegevens

 • Controle

 • Eventuele aanpassingen

Pakket 3: Extra paar binnen 3 maanden na laatste controle € 145,-

 • Inlegzolen

Pakket 4: Second opinion door registerpodoloog én podotherapeut € 45,-

 • Onderzoek

Pakket 5: Quick Scan comfort - en wandelschoenen

Bij voet-schoenproblemen

 • Gericht beperkt onderzoek gratis, op afspraak

Pakket 6: Maatwerk orthese vanaf € 55,-

 • Onderzoek

 • Orthese

 • Controle

Pakket 7: Taping traject vanaf € 40,-

 • Onderzoek

 • Taping(s), aantal afhankelijk van uw klacht

Pedicure

Totale voetbehandeling vanaf € 28,-

Deelbehandeling vanaf € 5,-